ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Trang Web này thuộc sở hữu của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Trung Thủy. Bằng cách sử dụng trang Web này, bạn đã đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều kiện & Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các Điều kiện & Điều khoản này, vui lòng không truy cập trang web này.

Vui lòng đọc kỹ Chính sách bảo mật thông tin trước khi truy cập trang web này.

Quy định về sử dụng thông tin trên Website

Bạn đồng ý sử dụng trang Web này cho các mục đích hợp pháp. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm về mọi vấn đề phát sinh từ việc sử dụng trang Web này của bạn. Và bạn đồng ý:

  • Không được sử dụng trang Web này dưới bất kỳ hình thức nào mà có thể dẫn đến sự vi phạm pháp luật, quy định có liên quan hoặc gây ra hoặc có thể gây ra hành vi xâm phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào;
  • Không được truyền tải, đăng tải hoặc phổ biến bất kỳ thông tin nào trên hoặc thông qua trang Web này mà có nội dung gây hại, phỉ báng, khiêu dâm, bất hợp pháp hoặc tạo ra trách nhiệm pháp lý cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Thủy;

Miễn trừ trách nhiệm

Người sử dụng sẽ phải chịu mọi rủi ro liên quan đến việc truy cập và/hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào có trong trang Web này. Trong bất kì trường hợp nào Công ty Cổ phần Tập Đoàn Trung Thủy hoặc bất kỳ công ty con, công ty liên kết, đối tác tiếp thị, nhà cung cấp, cán bộ hoặc nhân viên của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Trung Thủy sẽ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí, phí tổn nào dù là do một hành động trong hợp đồng, sơ suất hoặc vi phạm ngoài hợp đồng phát sinh từ hoặc liên quan đến:

  • việc truy cập hoặc sử dụng, không có khả năng truy cập hoặc sử dụng, hoặc truy cập chưa hoàn thành, bị trì hoãn hoặc bị gián đoạn tới trang Web này hoặc bất kỳ trang web nào có liên kết với trang Web này;
  • sự tin cậy vào thông tin trên trang web này hoặc trên bất kỳ trang web nào khác liên kết với trang Web này;
  • sự thất bại trong quá trình vận hành, sai sót, thiếu sót hoặc khiếm khuyết của bất kỳ hệ thống mạng, đường dây hoặc hệ thống máy chủ nào hoặc việc truyền tải tới bất kỳ phần cứng hoặc phần mềm máy tính nào được dùng để truy cập trang Web này do sự ảnh hưởng của bất kỳ vi-rút máy tính nào hoặc các mã, chương trình, ngôn ngữ lập trình độc hại hoặc phá hoại khác hoặc bất kỳ yếu tố nào khác;

Bất kỳ ấn phẩm nào của Công ty Cổ Phần Tập đoàn Trung Thủy có thể bao gồm các sai sót về kỹ thuật hoặc lỗi đánh máy. Những sửa đổi có thể được thực hiện đối với các ấn phẩm này tùy từng thời điểm và được kết hợp chặt chẽ với những phiên bản mới của những ấn phẩm này. Bất cứ khi nào và không cần thông báo, các ấn phẩm này phụ thuộc vào sự cải tiến và thay đổi về dịch vụ cung cấp bởi Công ty Cổ Phần Tập đoàn Trung Thủy.

Cung cấp thông tin

Mọi thông tin cung cấp cho Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Trung Thủy qua trang Web này sẽ được coi là tài sản của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Trung Thủy, theo đó Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Trung Thủy được toàn quyền sử dụng, cho bất kỳ mục đích nào, đối với bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí mật kinh doanh hay kỹ thuật nào được chứa đựng trong thông tin mà khách truy cập vào trang Web này cung cấp cho Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Trung Thủy.